משיכות שוודיות

העמד את החניכים בשתי שורות אחת מול השניה. תן לחניכים אות ואמור להם למשוך אחד את השני לעבר הקבוצית שלהם. הקבוצית הראשונה שתמשוך את כל חניכי הקבוצית השניה אליה תנצח.

חזרה לדף הבית