בן לבת

תן לחניכים להסתובב בחופשיות בחדר, בהכריזך " בן לבת!" עליהם להסתדר בזוגות של בנים ובנות, ולהיעמד זה מול זו. עתה הכרז על איברים שעליהם להצמיד זה לזו כמו ירך לירך , חזה לעין ועוד. הסבר שכאשר תאמר שוב " בן לבת" על הזוגות להיפרד ולמצוא זוגות חדשים.

חזרה לדף הבית