תמונה קבוצתית

חלק את הקבוצה לשתי קבוצות אמור לקבוצה אחת לחשוב על סיטואציה מגניבה בעלת פרטים רבים שניתן להציגם. לדוגמא- טיפול שיניים. על הקבוצה השנייה להציג את הסיטואציה כשחברי הקבוצה הם הפרטים המוצגים. לאחר מכן אמור להם להתחלף בתפקידים.

חזרה לדף הבית