סיפור קבוצתי

הושב את כל החניכים במעגל. אמור משפט פתיחה של סיפור. עצור בקטע המותח ותן לחניך הבא אחריך להמשיך, בקטע המותח אמור לו לעצור ולחניך הבא אחריו להמשיך, וכן הלאה עד שיצא סיפור מגניב שכל הקבוצה סיפרה ביחד.

חזרה לדף הבית