משחק מראה

חלק את החניכים לזוגות כאשר הם עומדים אחד מול השני. אחד מבני הזוג עושה תנועות ועל השני לחקות אותו בו זמנית.

חזרה לדף הבית