משיכת חרקים

בחר שני משתתפים, ואמור להם להושיט את זרועותיהם, ולתפוס זה באמתו של זה בשתי הידיים. חלק את שאר החניכים לשתי קבוציות, וסדר כל קבוצית בטור מאחורי אחד המשתתפים. הורה להם לאחוז זה בזה, ובהישמע האות למשוך בחזקה את החניך שלפניהם. מנצחת הקבוצית שהצליחה לערער את שווי משקלה של הקבוצית היריבה ולהפילה לכוון שלה.

חזרה לדף הבית