לימונדה

חלק את החניכים לשתי קבוציות. בחר בקבוצית שתתכנס לכמה דקות ותבחר את עיסוקה שאותו תציג בפנטומימה לקבוצית המנחשים. העמד את הקבוציות זו מול זו במרחק, והסבר להם שקבוצית המנחשים פותחת במשחק בשאלה לקבוצית המציגים - "מי אתם?" תוך כדי התקדמות לעברם. ואז המציגים עונים "לימונים". לאחר מכן ישאלו המנחשים " ומאיפה אתם?" ויתקדמו שוב המציגים וישיבו "מלימוניה" המנחשים ישאלו ומה עיסוקכם? והמציגים יענו "לימונדה" ואז המנחשים יתקדמו ויאמרו אז תראו לנו! עכשיו הסבר למציגים שתפקידם להציג את עיסוקם ועל המנחשים לנחש.

חזרה לדף הבית