טלפון שבור - תנועה

הוצא את החניכים מהחדר. הכנס אחד והראה לו תנועה מסוימת, הכנס חניך שני ואמור לחניך הראשון להעביר לו את התנועה. החניכים צריכים להעביר את התנועה כמו טלפון שבור רגיל.

חזרה לדף הבית