חוט ומחט

כל חניך בתורו על פי סבב. החניך הראשון משחיל חוט דמיוני בגופו לדוגמא: ישחיל באף, ומעביר את החוט והמחט הדמיונית לחניך היושב לידו, וכן הלאה. בתום הסבב ימשוך המדריך בחוט הדמיוני וכל החניכים ימשכו לכיוון המדריך.

חזרה לדף הבית