הצגת שיר

חלק את הקבוצה לקבוצות, תן לכל תת קבוצה שיר ועליהם להציג אותו.

חזרה לדף הבית