הצגה בדמויות

חלק לכל חניך פתק ועליו קטגוריה. על כל חניך להמציא דמות הקשורה בקטגוריה שקיבל (שם, מקצוע, התנהגות) על כל חניך לשחק את הדמות לפני הקבוצה. לאחר מכן כל החניכים שהציגו צריכים לנסות להרכיב הצגה שתכלול את כל הדמויות.

חזרה לדף הבית