משחק ה- BEE

חלק את החניכים לשתי קבוציות, העמד כל קבוצית בשורה אחת מול השנייה במרחק. חלק את השטח שווה בשווה והעבר קו על הקרקע במרכזו. מטרתה של כל קבוצית להצליח לתפוס את החברים מהקבוצית היריבה ולהעביר אותם לשטח שלהם. כל קבוצה בתורה שולחת נציג, הנציג מתחיל להגיד BEE מבלי להפסיק ועובר לשטח הקבוצה היריבה. על החניך להצליח לתפוס חניך מהקבוצה היריבה ולהעביר אותו לשטח שלו מבלי להפסיק להגיד את ה-BEE EE EE… .

חזרה לדף הבית