הגו

חלק את החניכים לשתי קבוצות והעמד אותם זו מול זו בשורות. בכל פעם הזמן משתתף מכל קבוצה. העמד את שני המשתתפים זה מול זה כאשר פני כל משתתף אל מול הקבוצה היריבה. עתה הסבר שעל שני המשתתפים לעבור בין השורות מתחילתן עד סופן ולנסות להצחיק את חברי הקבוצה השנייה. מקבלת נקודה הקבוצה שהמתמודד שלה הצליח במשימה.

חזרה לדף הבית