שירים לפי א' ב'

חלק את הקבוצה ל - 2. אמור לאחד החניכים לומר בלב מא' עד ת' ולחניך אחר לומר לו STOP!. קבוצה ראשונה שמוצאת שיר המתחיל באות שנבחרה (ושרה אותו) מקבלת נקודה וכן הלאה.

חזרה לדף הבית