משחק הגרביים

אמור למשתתפים להסיר את נעליהם ולהישאר עם גרביים. הסבר להם שעליהם להשיג כמה שיותר גרביים ממשתתפים אחרים, ולנסות לשמור את הגרביים שלהם על רגליהם. החניך שישיג את מספר הגרביים הרב ביותר הוא המנצח.

חזרה לדף הבית