שלפלף/ קזבובו

אתה המדריך, עומד במרכז המעגל ובידך בקבוק פלסטיק ריק, או גליל נייר. כשאתה פונה אל אחד החניכים בקריאה "שלפלף" עליו לומר את שמו במהירות. כאשר אתה פונה בקריאה "קזבובו" עליו לומר במהירות את שמו של זה שעומד מימינו. במידה והחניך לא ענה במהירות, טפח קלות על ראשו באמצעות הבקבוק.

חזרה לדף הבית