7 בום

אמור לקבוצה להתחיל לספור ע"פ סדר הישיבה כאשר כל חניך אומר מספר בתורו. כל פעם שמגיע מספר שהוא כפולה של 7 או שמופיעה בו הספרה 7 אומרים "בום". ניתן לשכלל את המשחק ולהקשות על החניכים ע"י הוספת הספרה תשע כמכשול - 'תשע טראח'. כל פעם שמישהו מגיע למספר שהוא כפולה של תשע או שמופיעה בו ספרה זו עליו לומר טראח.

חזרה לדף הבית