פיקולו

קבע סימנים מוסכמים לפני המשחק כלומר תנועה לכל מילה כגון: פיקולו בית, פיקולו חומה וכו' , והדגם לחניכים. במהלך המשחק על החניכים לעשות תנועה על פי מה שתאמר. תפקידך לנסות לבלבל אותם על יד כך שתאמר מילה אך תבצע תנועה שונה. הערה: המשחק צריך להיות מהיר מאד.

חזרה לדף הבית