חמור גדול בידיעת הארץ

הושב את הקבוצה במעגל ואמור לאחד החניכים לחשוב על עיר/יישוב בארץ ולהגיד בקול רם את האות הראשונה, הבא אחריו צריך להגיד את האות השנייה (הוא , כמובן, יכול לחשוב על עיר אחרת/יישוב אחר - וזה בסדר כל עוד קיים כזה) וכן הלאה. כאשר נגמר/ת שם העיר/היישוב יש להתחיל, לפי הסבב, עיר חדשה/יישוב מבלי לומר בקול שהתחלנו עיר חדשה. אם לא יודעים אפשר להמציא או לשאול את האחרון: למה התכוונת? מי ששיקר/טעה צריך לצאת החוצה ולצעוק: אני חמור גדול בידיעת הארץ.

חזרה לדף הבית