זרם

הושב את הקב' במעגל כאשר כולם מחזיקים ידיים. התחל להעביר זרם לשני הצדדים ע"י לחיצת יד. נפסל מי שקיבל זרם משני הצדדים בו זמנית ו"התחשמל".

חזרה לדף הבית