דג אחד

הושב את החניכים במעגל ועשה איתם קצב, יש לשמור על הקצב לאורך כל המשחק. כעת העבר סבב שבו החניך הראשון אומר: דג אחד. השני אומר: שתי עיניים, השלישי: זנב אחד, והרביעי: פלופ למים, החניך החמישי צריך להגיד: שני דגים, ולכן השישי יגיד: ארבע עיניים, חניך שביעי: שתי זנבות חניך שמיני יגיד :פלופ למים, חניך תשיעי: פלופ למים (הפלופ נאמר לפי מספר הדגים) וכן הלאה כאשר אסור להתבלבל בחישוב ו/או בקצב.

חזרה לדף הבית