I can see your teeth

שחק עם החניכים "תן שם של", "דג אחד" וכו'… כאשר הפה שלהם סגור בצורה שמסתירה את השיניים אך ניתן עדיין להבין מה נאמר. נפסל מי שרואים את שיניו. כאשר הקבוצה מזהה מישהו שחשף את שיניו כולם שרים לו יחד "I can see your teeth" .

חזרה לדף הבית