שיישאר בינינו

בחר 2 חניכים מתנדבים אשר טוענים כי הם חברים טובים. בקש מאחד לצאת. שאל את זה שנשאר בחדר כ- 5 שאלות על חברו שבחוץ. הכנס את החניך שיצא ושאל אותו את אותן שאלות. על הקבוצה לשים לב האם הם ענו את אותן תשובות.

חזרה לדף הבית