תפוס שם

העמד את החניכים במעגל והסבר להם שעליהם להתמסר בכדור (קטן) כך שהכדור יגיע לכל אחד מהחברים במעגל בזמן קצוב. החוקים - אסור למסור לשכנים קרובים, יש לומר את שמו של החבר אליו אתה מוסר את הכדור ויש לחזור על אותו סדר המסירות בדיוק. ניתון ואף רצוי להוסיף כדור נוסף תוך כדי ההתמסרויות בהתאם ליכולותיהם של החניכים.

חזרה לדף הבית