פדיון השם

חלק לכל חניך מדבקה עם שם של אחד מחברי הקבוצה (לא שלו). אמור לחניכים שהם צריכים לקנות את המדבקה שלהם תמורת חשיפת שלושה פרטים אישיים..

חזרה לדף הבית