עמודו נייר

עמוד במרכז החדר, קרא בשם אחד החניכים וזרוק דף נייר באוויר. על החניך אשר שמו הוזכר לקום ולתפוס בדף הנייר לפני שייפול על הארץ. באם נפל הנייר, על החניך לחתוך את הנייר לשניים ולקרוא בשמו של משתתף אחר. באם החניך תפס את הנייר הוא ימשיך ויקרא בשמו של משתתף אחר.

חזרה לדף הבית