משחק התכונות

חלק לכל חניך 3 פתקים עם תכונות. אמור לחניכים להסתובב בחדר ולהחליף ביניהם תכונות עד שלכל חניך 3 תכונות שמתאימות לו.

חזרה לדף הבית