משחק התחביבים

הנח על הרצפה פתקים עם שמות תחביבים ואמור לחניכים לאסוף כמה פתקים שמתאימים להם. אח"כ ערכו שיחה בקב' בה כל חניך יספר על עצמו ותחביביו.

חזרה לדף הבית