מי הוא?

חלק לכל חניך פתק שבו יתאר את החניך היושב מימינו. ערבב את הפתקים. כל חניך בתורו ירים פתק והחניכים ינסו לנחש איזה חניך מתואר בפתק.

חזרה לדף הבית