לו הייתי עץ...

חלק לכל חניך פתק שבו ירשום מקום שהיה רוצה להיות בו או עצם שהיה רוצה להיות. ערבב את הפתקים. כל חניך בתורו ירים פתק והחניכים ינסו לנחש איזה חניך מתואר בפתק.

חזרה לדף הבית