שטיח מתגלגל

אמור לכל החניכים לשכב בשורה אחת צמודה על הבטן. אמור לחניך הקיצוני משמאל (או מימין) להתגלגל על כולם ולהשכב בקצה, ממשיכים עד שכל הקבוצה התגלגלה.

חזרה לדף הבית