פלונטר ב'

כל אחד נותן ידיים לאנשים במעגל באופן אקראי ולא לשכנים וכשנוצר פלונטר על הקבוצה לחזור למעגל מסודר בלי לעזוב ידיים.

חזרה לדף הבית