נחום תקום

אמור לחניכים לשכב במעגל כאשר הרגליים מופנות לפנים המעגל. בחר מתנדב שיעמוד במרכז המעגל ויפיל את עצמו לכיוון החניכים. על החניכים להושיט ידיים ולדאוג לכך שהחניך לא ייפול.

חזרה לדף הבית