מרבה רגליים

חלק את הקבוצה לשתיים. אמור לחניכים לשבת, בקבוצות, בפיסוק רגליים אחד אחרי השני (בקבוצות). כעת ערוך תחרות של התקדמות מנקודה לנקודה בין שתי הקבוצות.

חזרה לדף הבית