להשיל את עור הנחש

העמד את החניכים בטור כאשר רגליהם מפוסקות. אמור לכל חניך להושיט את יד ימין מתחת לרגלי זה שלפניו ואת יד שמאל מתחת לזה שאחריו ולתת ידיים. כעת אמור לאחרון לעבור מתחת לכולם מבלי לעזוב ידיים. המשחק ממשיך עד שכולם עוברים.

חזרה לדף הבית