מעגל חיבוק

העמד את החניכים במעגל ואמור להם להחזיק ידיים. כעת אמור להם לתת יד, מאחורי הגב, לעומד שניים לידם, ולנסות לתת ידיים למי שעומד במרחק שלושה אנשים, וארבעה, וחמישה וכן הלאה עד שנשברים.

חזרה לדף הבית