לחיצה טלפתית

אמור לחניכים שעליהם לחשוב על מספר בין אחד לשלוש. לאחר שכולם חשבו על מספר הורה להם להסתובב בחדר. לשמע מחיאת כף שלך עליהם להיעצר מול אחד מחברי הקבוצה, וללחוץ ביחד זה את שתי ידיו של זה על פי המספר שבחרו. אם לחצו את אותו מספר לחיצות שניהם הצליחו במשימה ויעמדו בצד. במידה ונכשלו ימשיכו לחפש בן זוג.

חזרה לדף הבית