טוויסטר

בחר בכל פעם חניך שימלא אחר ההוראות לפי סיבוב החוגות, עד שכל החניכים עומדים על הלוח, ואז נסה לשנות את מיקומם מבלי שיפלו.

חזרה לדף הבית