חם קר בשיר

בחר מתנדב ובקש ממנו לצאת החוצה, הסבר לקבוצה שעליהם לבחור חפץ בחדר ופעולה שיש לבצע איתו. (לדוגמא: קח את הסנדל של מיכל ותרקוד סיבו ריקודי בטן) ובנוסף עליהם לבחור שיר ל'חם-קר'. על המתנדב להיכנס פנימה ולנסות לנחש מהו החפץ ומה עליו לעשות איתו. תוך כדי חיפוש, הקבוצה שרה את השיר שבחרה- אם המתנדב קרוב לניחוש הווליום יהיה חזק וכשיתרחק הווליום יחלש. גרסה ב'- במקום לבחור חפץ ניתן לבחור אדם, ומשהו שעל המתנדב לעשות לו (לדוגמא- גש למיכל ולטף לה את הגב).

חזרה לדף הבית