איברים לאיברים

אמור לחניכים להסתובב בחדר. כאשר אתה קורא "איברים לאיברים", על כל חניך למצוא בן זוג, כעת אמור שם של שני איברים ועל החניכים להצמיד את האיברים. כגון: אוזן למרפק.

חזרה לדף הבית