תמונה במסגרת

ספר: "פעם הייתה לי תמונה, ובתמונה היה עץ (העמד חניך בצורת עץ), וליד התמונה עמדה ילדה (העמד חניכה ליד ה"עץ") וליד הילדה ישב כלב (העמד חניך שיהיה הכלב) ומאחוריהם עמד בית(העמד 2 חניכים שיהיו כבית) ולתמונה הייתה מסגרת יפה מאוד" (בקש מחניך שילך מסביב לתמונה כמסגרת). כעת אמור: יום אחד הייתה סערה והתמונה נפלה, העץ נשבר (בקש מהחניך שהיה כעץ לצאת) והילדה ברחה (בקש מהחניכה שהייתה ילדה לצאת) וכן הלאה הלאה, ובסוף אמור "וכל מה שנשאר הוא ילד אחד שמסתובב סביב עצמו כמו טמבל". ניתן להוסיף עוד ועוד על תיאורי התמונה על מנת לשתף כמה שיותר חניכים.

חזרה לדף הבית