חתול ועכבר משוכלל/ תופסת זוגות

העמד את החניכים במעגל של זוגות. על הזוגות לעמוד שלובי זרוע. בחר בחתול ועכבר. על החתול לתפוס את העכבר הבורח. כשהעכבר נמצא בסכנה, הוא יכול להיצמד לזרוע הפנויה של אחד מבני הזוג. בן הזוג השני משתחרר מהאחיזה ועתה הוא העכבר הבורח מהחתול.

חזרה לדף הבית