שפן, פרה משוכלל

המתחיל ראשון בוחר מילה אקראית – אני נותן לך _____ הבא אחריו מחזיר לו שאלה – מה ? הראשון עונה לו במילה המתחילה ב"מ" – אך אומר רק את ההברות המשלימות, דוג' – מתק. (ממתק...) השני מפנה את דבריו לשלישי: אני נותן לך ממתק. השלישי מחזיר בשאלה: מה? השני עונה לו במילה המתחילה ב"מה" וכך הלאה… במהלך המשחק הוסף שאלות נוספות - שו? ו – אה? לשאלות אלו צריך לענות במילים שמתחילות ב – שו כמו לחן ו – אה כמו הבה.

חזרה לדף הבית