קונטקט

בחר מילה (רצוי ארוכה) ואמור לחניכים את האות הראשונה. על החניכים למצוא מילים המתחילות באות זו (ע"מ להשיג אותיות נוספות) ולתת ביניהם הגדרות למילים. אם חניך חושב שיודע פרוש של הגדרה מסוימת הוא אומר לחניך שנתן את ההגדרה "קונטקט!" ואז יחד הם סופרים 1, 2, 3 ואומרים את המילה. אם הם אכן חשבו על אותה מילה ואמרו אותה יחד, עליך לתת להם את האות השנייה של המילה שבחרת. בשלב הבא עליהם למצוא מילים שמתחילות באות הראשונה והשנייה כאשר מטרתם לגלות את המילה. דוגמא למהלך משחק: המדריך חשב על המילה "אנדרלמוסיה" ואמר לחניכים "א'". אחד החניכים חשב על המילה "ארון" ואמר בקול "שמים בו בגדים" חניך שני הבין שמדובר ב"ארון" ואומר "קונטקט!" יחד הם סופרים עד 3 ואומרים "ארון". המדריך נותן אות שיניה "נ'". חניך שלישי חשב על "אנמיה" ואמר "מחלה שנגרמת מחוסר ברזל בדם". חניך אחר אמר "קונטקט!" והנה הם זכאים לקבל אות נוספת. הערה: אם המדריך מנחש הגדרה מסוימת הוא יכול להגיד בקול רם וכך יקלקל לחניכים וימנע מהם לקבל אותיות נוספות.

חזרה לדף הבית