פתגם מגמגם/שורה משיר

בחר מתנדב שיצא. קבע עם שאר הקב' פתגם/שורה משיר אותו המתנדב צריך לגלות. חלק לכל חניך מילה מהפתגם/מהשורה בשיר (לפי סדר ישיבה). קרא לחניך ואמור לו לשאול שאלות את חברי הקב'. בתשובותיהם עליהם להכניס את המילה ועל המתנדב לנסות וללקט את המילים מהתשובות ולחברן לפתגם ידוע. אפשר לשחק גם עם שמות של סרטים וכד'.

חזרה לדף הבית