פרצוף שבור

כמו בטלפון שבור רק שבמקום פתגם מעבירים פרצוף. חשוב כשמעבירים פרצוף להסתירו עם הידיים משני צדדיו בכדי ששאר הקבוצה לא תראה אותו.

חזרה לדף הבית