חתול עכבר – רחובות ושדרות

בחר חניך אחד שהוא העכבר וחניך נוסף שהוא חתול. העמד את החניכים ב - 3-4 טורים, אמור לחניכים לפרוש ידיים לצדדים (בגובה הכתפיים). על פי מחיאת כף של המדריך יסתובבו החניכים 90 מעלות כך שיצרו 3-4 שורות. החניכים יישארו עדhין עם הידיים למעלה ויצרו מאין חומה, אמור לחניכים עליכם למנוע מהחתול לתפוס את העכבר. על החתול והעכבר לנוע רק לפי השורות או הטורים מבלי לפרוץ את "חומות" הידיים. על החתול לתפוס את העכבר. ניצח החתול אם תפס את העכבר.

חזרה לדף הבית