21 שאלות

בחר מתנדב שייצא החוצה. בזמן המתנתו של החניך מחוץ לחדר תבחר הקבוצה באירוע / אישיות / "רכילות עסיסית" אשר קשור במישהו מהקבוצה. החניך יחזור פנימה ובעזרת 21 שאלות של כן ולא יהיה עליו לגלות מהו האירוע, אישיות או "הרכילות העסיסית".

חזרה לדף הבית