נשיא סגן מזכיר

הנחה את החניכים לשבת במעגל וחלק לכל אחד שם/ מספר לפי סדר. התחל בנשיא והתקדם מצד שמאל לסגן, מזכיר ואחר מכן מספרים לפי סדר עולה (3,2,1 וכו'). אמור כי כעת המעגל מסודר לפי סדר חשיבות מהנשיא עד המספר האחרון. על פי קצב קבוע מתחילים את המשחק (שתי טפיחות על הרגליים ומחיאת כף). הנשיא מתחיל ואומר נשיא ואז מספר מסוים (הדיבור הוא עם מחיאת הכף), לאחריו מי שהוא נקב במספרו אומר שוב את מספרו ושם/מספר אחר. המשחק ממשיך עד שמישהו מתבלבל. מי שהתבלבל עובר להיות אחרון וכל מי שהיה אחריו מתקדם שלב קדימה. התפקידים והמספרים הנם לפי הכיסאות כך שברגע שהחניכים זזים תפקידם משתנה בהתאם לכסא. המשחק נגמר שמצליחים "להפיל" את כל המועצה (נשיא, סגן ומזכיר) או שפשוט קצת נמאס.

חזרה לדף הבית