חפונים

חלק את החניכים לשתי קבוציות כל קבוצית מקבלת מדבקות בצבע מסוים ומדביקה אותם על המצח של כל אחד מחברי הקבוצית. כל החניכים רצים, כאשר "חופנים" אדם הוא יכול להעביר את המדבקה מהמצח לכתף. כיצד "חופנים"? שני חברים מקבוצית אחת נצמדים אל חבר מהקבוצית השנייה - אחד מלפנים והשני מאחור. מטרת הקבוצית השניה למנוע מהקבוצה המתחרה לחפון. מפסידה הקבוצית שכל חבריה העבירו את המדבקות מהמצח לכתף.

חזרה לדף הבית